FURG logo

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för år 2023-2024

Fastställd 2023-03-27

Annmarie Karlsson, ordförande

Styrelsen skickar ut inbjudan med post/mail i god tid inför varje aktivitet.

Riktlinjer för avbokning vid FURGs aktiviteter

För avbokning vid resa eller annan aktivitet som FURG anordnar, så gäller att anmälningsavgiften återbetalas endast vid uppvisande av läkarintyg eller liknande.

Styrelsen