FURG logo

Styrelse

Ordförande Annmarie Karlsson 031-7950230 ami_karlsson@hotmail.com
Vice ordförande Solveig Elfving 0739466437 solveig@wilkmarks.se
Sekreterare Frida Iselau 0703434702 frida@iselau.se
Kassör Anna Gedda 0709512563 anna.kl.gedda@gmail.com
Ledamot Ingalill Franzén 0708233903 il.frasse@gmail.com
Ledamot Solbritt Lorentz 0705948473 solbritt.lorentz@gmail.com
Suppleant Carina Hjertén Ahlgren 0706383636 cina.73@hotmail.com
Suppleant Charlotta Wikström 0706211621 wikstrom.charlotta@gmail.com
Valberedning Anki Husberg 0735717954 anki@husberg.st
Valberedning Ingrid Garhed 0703504540 ingrid@garhed.se

För allmänna frågor och kontakt med FURG, maila till info@furg.se