FURG logo

Dataskyddspolicy

Den nya dataskyddsförordningen (GDPR), innebär att du som medlem i FURG får utökad kontroll över hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter. Det tycker vi är bra! Vi har alltid värnat om din integritet och att du skall känna dig trygg i att dina uppgifter hanteras på bästa sätt och enligt GDPR.

GDPR ersätter den gamla personuppgiftslagen (PUL). Mycket i den nya regleringen är samma som tidigare, men GDPR ställer högre krav på företag m.fl. och sätter fokus på de rättigheter som du har, bl.a. att du har rätt att begära information om behandlingen av dina personuppgifter. Se vidare EU’s allmänna dataskyddsförordning 2016/679.

Du kan när som helst få reda på vilka uppgifter vi har om dig.

FURG registrerar sina medlemmar med namn, adress och emailadress.

FURG har bara ett register och det behandlar ovan nämnda personuppgifter och detta medlemsregister handhas endast utav styrelsen.

Skriftligt samtycke krävs från medlemmar för att registrera e-postadresser och för att lämna ut register. Föreningen har inga register där känsliga personuppgifter förekommer. Föreningen publicerar inga personuppgifter på hemsidan. Vi har inget särskilt register över förtroendevalda utöver att vi har angett namn på de personer som har uppdrag för föreningen i styrelsen, valberedning och revisorer på vår hemsida. Till vissa av de förtroendevalda finns telefonnummer och e-postadresser som har godkänts för publicering.