FURG logo

Bli medlem

Medlemsavgiften för hela familjen är 300 kr/år.

Postgiro 81 10 33 -0.

Uppge namn, adress, mailadress och gärna telefonnummer samt barnets namn och födelsedatum.

Om du vill vara stödmedlem, skriv ditt namn, din adress och gärna även telefonnummer på inbetalningskortet. Maila gärna info@furg.se för mer info.