FURG logo

Hjälpreda

Hjälpreda till föräldrar vars barn har fått JIA

Diagnos

Då ditt barn fått sin diagnos finns det en del att tänka på för den fortsatta framtiden. Du har rätt att be din behandlande läkare skriva remiss till specialistsjukhus.

Specialistvård

Specialistvård Remiss av
Drottning Silvias barnsjukhus, SU, Göteborg Behandlande läkare
Astrid Lindgrens barnsjukshus, Stockholm Behandlande läkare
Vuxenreumatologiska kliniken, Lunds universitetssjukhus Behandlande läkare

Behandling och kontroll

Vi måste kräva att alla barn och ungdomar skall ha likvärdig vård över hela landet. Gör upp en behandlingsplan så att inga viktiga kontroller glöms bort.

Behandling och kontroll Recept / Remiss av
Medicin Behandlande läkare
Sjukgymnastik Behandlande läkare
Arbetsterapi Behandlande läkare
Specialisttandläkare Behandlande läkare
Ortoped Behandlande läkare
Handkirurg Behandlande läkare
Ögonläkare Behandlande läkare

Habilitering

Habilitering Remiss / intyg av
Sjukgymnastik Behandlande läkare
Arbetsterapi Behandlande läkare
Kurator Behandlande läkare
Psykolog Behandlande läkare
Utlandsvård, kuratorn hjälper till Behandlande läkare

Skola, förskola, fritidshem

Du kan få hjälp med att ge information till skola, förskola och fritidshem.

Skola, förskola, fritidshem Vänder mig till
Information, informera berörd personal och elever Sjukgymnast eller arbetsterapeut

Hjälpmedel

Vid behov kan sjukgymnast eller arbetsterapeut hjälpa till att prova ut olika hjälpmedel.

Hjälpmedel Vänder mig till
Stol/anpassning av sittställning Arbetsterapeuten
Nackstöd Sjukgymnasten
Skrivhjälpmedel Arbetsterapeuten
Ortoser Sjukgymnasten / Arbetsterapeuten
Rullstol Arbetsterapeuten
Kryckor Sjukgymnasten
Skor, inlägg Sjukgymnasten

Lagar

Lagar Vänder mig till
LSS Kommunen
LSS, rätt till 10 kontaktdagar/år Försäkringskassan
LASS, assistentkurs Försäkringskassan
Socialtjänsten, avlastning Kommunen, soc. sekr. Hemtjänst
Skollagen Rektor, kurator

Stöd

Stöd Remiss / intyg av Vänder mig till
Vårdbidrag Behandlande läkare Försäkringskassan
Tillfällig föräldrarpenning habilitering Behandlande enhet Försäkringskassan
Habiliteringsresor, reseersättning Behandlande enhet Sjukhuset
Sjukresor Kvitto från besök Sjukhuset
Färdtjänsten Behandlande läkare Kommunen
Bilstöd, ej inkomstprövat Behandlande läkare Försäkringskassan
Bilanskaffningsbidrag, ingen inkomst Behandlande läkare Försäkringskassan
Bilanpassning Behandlande läkare Försäkringskassan
Parkeringstillstånd Behandlande läkare Kommunen
Bostadsanpassning Arbetsterapeuten Kommunen
Tillf. vård av, även efter 12 år Behandlande läkare Läkarintyg

Skolan

Begär att få dubbel uppsättning böcker.

Privat barnförsäkring

Om ditt barn är försäkrat, glöm inte att anmäla till försäkringsbolaget.